O WIML

wiml
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej (WIML) to jeden z nielicznych w skali europejskiej ośrodków naukowo-badawczo-szkoleniowych i kliniczno-diagnostycznych, który specjalizuje się w problematyce medycyny lotniczej.
WIML jest zarówno instytutem badawczym, jak i ośrodkiem medycznym, który kontynuuje tradycje i zamierzenia przedwojenne, prowadząc działalność leczniczą oraz badania naukowe i prace rozwojowe dla potrzeb Sił Zbrojnych RP, szczególnie w zakresie medycyny lotniczej, które przyczyniają się do utrzymywania na wysokim poziomie sprawności psychofizycznej personelu lotniczego – zarówno wojskowego, jak i cywilnego.
wiml WIML
WIML jest wyjątkowym na skalę europejską ośrodkiem posiadającym certyfikat zgodności treningu lotniczo-lekarskiego ze standardami Sił Powietrznych USA. Dzięki aktywnej działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w Instytucie doprowadzono do wielu wdrożeń wewnętrznych i zewnętrznych.

Zaufały nam pokolenia polskich pilotów. Dziś jesteśmy otwarci dla wszystkich

WIML
WIML to miejsce, w którym Pacjent jest w centrum zainteresowania. Jego stan zdrowia, samopoczucie oraz oczekiwania są stawiane na pierwszym miejscu. Dzięki szerokiej ofercie usług medycznych, dostępnych dla każdego i realizowanych zarówno w ramach umowy z NFZ, jak i komercyjnie, stale dbamy o stan zdrowia naszych Pacjentów, a ich opinie są dla nas najważniejszym źródłem informacji i inspiracji do udoskonalania świadczonych usług. Poprzez indywidualne, holistyczne podejście, tworzymy wieź z naszymi Pacjentami i budujemy zaufanie, które jest dla nas najcenniejsze.
Wysoko wykwalifikowana kadra, nowoczesne laboratoria oraz unikalne urządzenia badawcze są gwarantem najwyższej jakości świadczonych usług medycznych, prowadzonych badań i prac naukowych, a tym samym profesjonalizmu naszego Instytutu.
Jednym z filarów Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej jest Klinika Okulistyczna, dysponująca nowoczesnym, specjalistycznym sprzętem medycznym, a przede wszystkim posiadająca doświadczony personel o najwyższych kompetencjach zawodowych, stale poszerzający swoje umiejętności i podejmujący się trudnych i złożonych wyzwań.
Najważniejsze osiągnięcia naukowo-badawcze z zakresu okulistyki, w tym najnowsze metody i rozwiązania diagnostyczne i lecznicze stosowane na świecie, Klinika Okulistyczna WIML prezentuje w swoim kwartalniku Ophtha Therapy – Terapie w okulistyce, czasopiśmie znanym i wysoko cenionym w środowisku naukowym.